Prefaci

El material que teniu a les mans és una barreja deliberada de recursos d’informació i de pistes per fer-los servir de manera pràctica. Si hagués optat per presentar només recursos d’informació, el material hagués estat un simple llistat, més o menys ordenat, més o menys actualitzat, però un llistat sobre el qual no se’n pot fer gaire res més que tenir-lo desat en algun lloc a mà per si en qualsevol moment convé consultar-lo. Però he optat per incloure també maneres de fer servir aquestes fonts d’informació per tal que puguin ser realment útils, que serveixin per a alguna cosa més que per a la consulta. D’aquesta manera, la intenció és que al llarg dels estudis, en qualsevol feina, treball, assaig que se us demani, pugueu afegir una figura o una taula amb dades tractades per vosaltres mateixos que doni el context necessari per presentar l’argument que voleu fer entendre, ja sigui en el context d’un conflicte, una situació, un esdeveniment, una guerra o un acord diplomàtic.