Accés per terminal al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans

L'iec.sh és un guió de bash preparat per la terminal amb la finalitat d'accedir per línia de comandes al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.

‘Ramón y Cajal’ Fellow

Tailoring social science research methods