Eleccions al Congrés dels Diputats 2011: enquestar les enquestes

Aquesta pàgina conté els resultats de l'aplicació dels models de "polling the polls" descrits a Jackman 2005 a un sistema multipartidista i aplicat al cas específic de les eleccions al Congrés dels Diputats 2011.

Les dades es troben al següent fitxer: enquestes Congrés dels Diputats 2011. Es poden carregar a R amb la comanda

d <- read.table("http://xavier-fim.net/eleccions/cd2011/dades.csv", header=TRUE, sep=";")

Estimació del suport latent als partits polítics: Eleccions al Congrés dels Diputats 2011, nota metodològica per entendre les prediccions següents:

Estimació del suport latent a cada partit polític, el darrer dia disponible i projecció per al dia de les eleccions.

Estimació del suport latent a cada partit polític, el darrer dia disponible i projecció per al dia de les eleccions

Predicció de vot a data 2011-11-14
Estimació inferior Estimació mitjana Estimació superior
PSOE 29.3 31.1 32.7
PP 45.0 45.9 46.8
IU 6.3 6.9 7.5
CiU 3.1 3.4 3.6
PNV 1.1 1.2 1.2
UPyD 2.8 3.5 4.4
ERC 0.8 0.9 1.0
BNG 0.8 0.9 1.0
CC 0.6 0.7 0.8

Estimació del suport latent a cada partit polític, sèrie sencera i escala única per a cada partit

Estimació del suport latent a cada partit polític, sèrie sencera

Estimació del suport latent a cada partit polític, sèrie sencera i escala amb límit inferior 0 de referència

Estimació del suport latent a cada partit polític, sèrie sencera amb límit de referència

Estimació del suport latent a cada partit polític, darrer any

Estimació del suport latent a cada partit polític, darrer any

Estimació del suport latent a cada partit polític, darrers 40 dies abans de les eleccions

Estimació del suport latent a cada partit polític, darrers 40 dies abans de les eleccions

Estimació del biaix de cada casa d’enquestes, per partit polític

Biaix per partit

Estimació del biaix de cada casa d’enquestes, per casa d’enquestes

Biaix per casa d'enquestes

Estimació de la diferència de suport latent entre PSOE i PP

Estimació de la diferència entre PSOE i PP, darrers 40 dies abans de les eleccions

Related