English version

R

Materials

Per a qualsevol cerca relacionada amb R cal accedir primer de tot a la pàgina principal del projecte: http://www.r-project.org/. En aquest lloc podreu trobar tot tipus de documentació i ajut relacionat amb el projecte.

Un apartat relativament separat del lloc del projecte però igualment important és CRAN (Comprehensive R Archive Network). És l'espai des d'on es pot accedir al codi font del programa i de les extensions en forma de paquets que l'acompanyen. En el cas d'estar connectats a la xarxa a l'estat espanyol, seleccionarem el "mirror" http://cran.es.r-project.org/ adequat.

La documentació d'R és excel·lent. Un cop dins el programa es pot fer servir:

> ?comanda             # obtenir ajuda sobre la 'comanda' concreta
> help.search("text-a-buscar")   # Buscarà totes les comandes que tinguin
                  # a veure amb 'text-a-buscar'

Si, malgrat tot, no acabem de solucionar el dubte o la qüestió, hi ha tres llocs bàsics pels quals començar a buscar més documentació:

A més a més:

Paquets recomanats

Eines complementàries útils

La consola d'R no és l'eina més adequada per a treballar-hi. La solució més fàcil passa per treballar paral·lelament amb un editor de textos i copiar i enganxar les comandes que vulguem. Tot i això, aquesta no és pas tampoc la millor solució. Hi ha dues aplicacions que treballen paral·lelament amb R per tal que la utilització d'aquest sigui molt més agradable: Emacs/XEmacs i Tinn-R. El primer parell és un editor de textos complet, mentre que Tinn-R és tan sols un acoloridor de sintaxi i poc més.

Emacs / XEmacs i ESS

Complets editors de textos (emacs i XEmacs) que, conjuntament amb ESS (Emacs Speaks Statistics) permeten interactuar amb R i amb molts d'altres llenguatges (entre ells, stata).

Tinn-R

Tinn-R és d'ús específic per a R. Permet acolorir la sintaxi i enviar comandes a R.

RStudio

RStudio és un entorn de desenvolupament integrat per a R molt potent.

Full de comandes més utilitzades (bàsic)

Full (pdf) de comandes. Malgrat que podria haver posat aquesta referència a l'apartat de documentació, considero que més aviat es tracta d'una eina molt útil per tenir al costat les primeres vegades que ens podem a treballar amb R.

Scripts comentats d'exemple

Per què fer servir R?

Finalment, però no menys important, per què he de fer servir R si la universitat ja paga una llicència de SPSS/Stata/el-programa-que-sigui ?

Sense intenció de ser exhaustiu, heus ací uns quants motius pels quals us pot interessar de fer servir R tant per a la recerca en ciències socials com per a la docència:

Motius pràctics

Més arguments a Why use R?.

I una llista dels senyals que s'envien quan hom fa servir segons quin tipus de programari per a l'anàlisis de dades: Statistics Softwrare Signal.

Motius ètics

A banda de ser una eina útil, és també una Bona eina.

Un bon article sobre programari i ètica el podeu trobar a Es ética, estúpido, de Ricardo Galli.

Línia de comandes? Però si estem a l'era del ratoli!

Hi ha també força motius per a preferir treballar amb l'austera línia de comandes d'R en lloc de fer-ho amb una interfície mega-ultra-genial que ho fa tot tan sols prement botonets:

No obstant això, si preferiu treballar amb una interfície gràfica, R en disposa actualment de diferents models:


Xavier Fernández i Marín - desembre de 2004 (darrera actualització març de 2013)

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està sota una Llicència de Creative Commons.